Victor Wooten la București

Vin și muzică

20/10/2014 Comments (0) Blog, Educatie si Cercetare

Studenți la Bruxelles

Există o prăpastie mare între jucătorii de pe piața forței de muncă din domeniul geospațial – angajatori, posibili angajați și cei care pregătesc viitorii specialiști în domeniu (cel mai frecvent, universitățile). De cele mai multe ori, angajatorii spun că proaspeții absolvenți nu dețin aptitudinile necesare pentru a intra direct în pâine, cum se spune. Pe de altă parte, universitățile se plâng de birocrație și slaba finanțare pentru a se adapta în timp real la cerințele pieței. Iar cei care pierd cel mai mult sunt absolvenții, evident, care ajung să ocupe posturi nepotrivite calificărilor lor sau remunerate defectuos.

Azi însă vreau să vă povestesc de o inițiativă care vine să limiteze prăpastia de care vorbeam. Universitatea din București, Facultatea de Geografie, în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului au implementat în perioada 2011-2014 un proiect intitulat Instituţii europene şi rolul lor în promovarea politicilor comunitare din domeniul protecţiei mediului, având suportul financiar şi organizatoric al Parlamentului European prin Direcţia Vizite şi Seminarii.

Studenti Bruxelles 2Un număr de 130 de studenți și cadre didactice au avut ocazia, prin vizite la Bruxelles, să intre în dialog direct cu reprezentanți ai diferitelor instituții europene, pe teme relaționate cu politica Uniunii Europene în domeniului protecției mediului. Mai exact, obiectivele acestui proiect au fost a) înţelegerea rolului instituţiilor europene (Parlamentul European, Comisia Europeană, Consiliul European, Reprezentanța Permanentă a României la Uniunea Europeană) în promovarea politicilor de mediu la nivelul Uniunii Europene, b) familiarizarea cu procedurile de aplicare pentru burse, stagii şi locuri de muncă la instituţiile europene şi universităţi și c) întărirea relaţiilor dintre studenţii aparţinând diferitelor universități și cicluri de studiu, precum şi a conexiunii cu organizaţiile studenţeşti.

Studenti BruxellesStudenții au avut parte de prezentări pe teme de interes legate de știința mediului și tematicile europene: Politica europeană în domeniul deșeurilor, Politica europeană pentru cercetare (Programul Horizon 2020), Conservarea biodiversității, Politica în domeniul schimbărilor climatice, Oportunitățile pentru cariere în instituțiile europene și procedurile de selecție, Politicile Agricole Comunitare. De asemenea, întâlniri cu cadre didactice și studenți ai Departamentului de Geografie de la Universite Libre de Bruxelles. Nu în ultimul rând, o vizită la stația de epurare Bruxelles-Nord, administrată de către Aquiris-Veolia, având ocazia să descopere modul de funcționare a unei stații de epurare și care sunt provocările managementului apelor uzate într-un centru urban mare.

Acest proiect ambițios de practică profesională a crescut în calitate de la o ediție la alta, datorită suportului unor oameni deosebiți pe care i-am cunoscut la Bruxelles, dorinței studenților de a trăi o astfel de experiență, dar și convingerii noastre că ceea ce facem are o finalitate extraordinară în pregătirea profesională a studenților noștri. Iar această finalitate noi o cuantificăm prin creșterea șanselor de angajare în domeniul protecției mediului, dar și prin interesul studenților de a aplica pentru intershipuri și joburi in instituțiile europene. Prof. dr. Cristian Iojă, director de proiect

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *